Đây là bài viết về phân tích chỉ số ROA, giúp bạn có cái nhìn tổng thể nhất về ROA. Khi bạn phân tích chỉ số ROA bạn cần lưu ý điều gì? Tất cả sẽ có và gói gọi trong bài viết này.

Cũng giống như ROE thì chỉ số ROA là một chỉ số quan trọng và đáng tin cậy trong phân tích đầu tư tài chính. Nó cho chúng ta nắm bắt được mối tương quan liên hệ giữa lợi nhuận ròng và tài sản. Trong điều kiện các doanh nghiệp ngày càng có sự gia tăng về tài sản thì đôi khi ROA lại còn quan trọng hơn cả ROA vì nó phản ánh chính xác hơn quy mô tăng trưởng của doanh nghiệp.

Phân tích về chỉ số này như sau:

ROA = Lãi thuần / tài sản = Doanh thu/tài sản x lãi thuần / doanh thu.

=>ROA là tích của hệ số quay vòng vốn với tỷ lệ lãi thuần trên doanh thu.Vốn đầu tư được xác định là tổng cộng tài sản. Chỉ tiêu này liên kết 2 con số cuối cùng của 2 BCTC cơ bản là Lãi Thuần của BCKQHĐKD và tổng cộng tài sản của BCĐKT.Quy mô của DN phản ánh qua tài sản, quy mô hoạt động và tính năng động thể hiện ở mức độ tăng trưởng hoặc suy thoái của DN, còn quá trình sinh lời phản ánh tình hình tài chính và phương thức hành động của doanh nghiệp.
Ví dụ :
Cty A nảm 2011 có
Tổng Doanh Thu : 48.446.294.480
Tổng Tài sản : 19.703.167.741
Lãi thuần : 3.449.967.206.

Năm 2012 có :
Tổng doanh thu : 50.434.328.363
Tổng tài sản : 24.256.279.910
lãi thuần : 4.373.675.682

Áp dụng công thức tính ROA:
==>ROA 2011 = 2,459 x 0,071 = 0,175

===>ROA2012 = 2,079 x 0,087 = 0,180
So sánh năm 05 thì hệ số quay vòng vốn của năm 06 có chậm hơn.Năm 06 quay được 2,079 vòng trong khi đó năm 05 quay được 2,459 vòng và tỉ lệ lãi thuần trên doanh thu của 06 là 0,087 nhiều hơn so với năm 05 là 0,071.

Năm 05 - cứ 1 đồng tài săn thu được 0.175 đồng lãi thuần, qua tỉ lệ doanh thu / tài sản thì 1đ tài sản thu được 2.459đ doanh thu và 1đ doanh thu thu được 0.071 đ lãi thuần.
Năm06 -tương tự : cứ 1đ tài sản thu được 0.180 đ lãi thuần và 2.079 đồng doanh thu. 1đ doanh thu thu được 0.087đ lãi thuần.
Qua chỉ tiêu ROA của DN qua 2 năm 05-06==>tình hình và phương thức hoạt động của cty đang phát triển theo chiều hướng chưa được tốt lắm bằng bằng chứng tuy tỉ lệ lãi thuần tăng, nhưng hệ số quay vòng vốn giảm.

Hiểu 1 cách khác

ROA là tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (Return on total assets)

ROA đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty.

Công thức:

ROA = Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường/Tổng tài sản

ROA cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn đầu tư (hay lượng tài sản). ROA đối với các công ty cổ phần có sự khác biệt rất lớn và phụ thuộc nhiều vào ngành kinh doanh. Đó là lý do tại sao khi sử dụng ROA để so sánh các công ty, tốt hơn hết là nên so sánh ROA của mỗi công ty qua các năm và so giữa các công ty tương đồng nhau.

Tài sản của một công ty được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Cả hai nguồn vốn này được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của công ty. Hiệu quả của việc chuyển vốn đầu tư thành lợi nhuận được thể hiện qua ROA. ROA càng cao thì càng tốt vì công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn trên lượng đầu tư ít hơn.

Ví dụ nếu công ty A có thu nhập ròng là 1 triệu USD, tổng tài sản là 5 triệu USD, khi đó ROA là 20%. Tuy nhiên nếu công ty B cũng có khoản thu nhập tương tự trên tổng tài sản là 10 triệu USD, ROA của B sẽ là 10%. Như vậy công ty A hiệu quả hơn trong việc biến đầu tư thành lợi nhuận.

Các nhà đầu tư cũng nên chú ý tới tỷ lệ lãi suất mà công ty phải trả cho các khoản vay nợ. Nếu một công ty không kiếm được nhiều hơn số tiền mà chi cho các hoạt động đầu tư, đó không phải là một dấu hiệu tốt. Ngược lại, nếu ROA mà tốt hơn chi phí vay thì có nghĩa là công ty đang bỏ túi một món hời.